Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Αξιολόγησης της Ερευνητικής Εργασίας


Κριτήρια

Άριστη

Πολύ καλή

Καλή

Μέτρια

Στοιχειώδες

Λίαν ανεπαρκές

Διεξαγωγή έρευνας: Ερωτήματα, Μέθοδοι, πηγές, φάσεις


Περιεχόμενο ερευνητικής έκθεσης: Εγκυρότητα, πληρότηταΓλώσσα, πολυτροπικότητα και δομή ερευνητικής εργασίαςΔημόσια παρουσίαση ερευνητικής έκθεσης και τεχνήματος εργασίας σε ειδική ημερίδαΤήρηση φακέλου της ομάδας (ομαδικός φάκελος)Τήρηση ατομικού φακέλου από το κάθε μέλοςΤήρηση ατομικού ημερολογίου από το κάθε μέλοςΣυμμετοχή του κάθε μέλους στην ομάδαΣυμμετοχή του κάθε μέλους στην ολομέλεια του τμήματος
Πηγές: